O programie

Drogi Kliencie,
zapraszamy do Bonus Program: dla Partnerów Handlowych ACTION S.A., oferującego rabaty na wybrane grupy produktów.

Okres obowiązywania Programu: 1 października 2019 r - 31 grudnia 2021 r.

Po dokonaniu rejestracji otrzymasz mailowo indywidualnie przygotowane warunki otrzymania rabatu na zakupy w ACTION.

Na wszystkie Państwa pytania odpowie Opiekun Handlowy, dodatkowe informacje o programie i wymaganiach do rejestracji uzyskacie Państwo poprzez kontakt e-mail: bonus.program@action.pl.

Zarejestruj się

Ramowe zasady:

 1. Promocja Bonus Program trwa w dn. 1 października 2019r. – 31 grudnia 2021r. i jest skierowana do wszystkich firm resellerskich będących Klientami ACTION S.A.
 2. Nagrodą w promocji jest rabat w przedziale od 0,25% do 2% za zakupy w ACTION (pełnego asortymentu ACTION z wyłączeniem marek własnych).
 3. Po rejestracji do promocji na stronie https://bonus-program.action.pl/ Klient otrzymuje informacje:
  • o jaki poziom rabatu z przedziału 0,25% - 2% może się ubiegać;
  • jaki obrót na produktach rabatowanych i na koszyku marek własnych Action (Actina, ActiveJet, Actis, SamClear, Tukano) jest wymagany w celu uzyskania tego rabatu.
 4. Poziom rabatu jest uzależniony od obrotów wykonanych przez Klienta Action w okresie referencyjnym poprzedzającym przystąpienie do Promocji.
  • Obrotu na produktach rabatowanych wykonanego w okresie promocji;
  • Udziału obrotu na markach własnych ACTION w całkowitym obrocie klienta;
 5. Rejestracja w Programie wymagana jest do 15. dnia miesiąca danego okresu rozliczeniowego Promocji.
 6. Rozliczenie nagrody w postaci zbiorczej faktury korygującej następuje do 30 dni po zakończeniu każdego z miesięcy trwania Promocji.

Kontakt

Skontaktuj się ze swoim opiekunem handlowym.
Potem bonus.program@action.pl

Rejestracja

(preferowany numer komórkowy)

 1. Twoje dane osobowe podlegają ochronie prawnej. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Action S.A. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@action.pl.
 2. Dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z rejestracją w usłudze i-Serwis, w celu przesyłania informacji handlowych, promocyjnych i marketingowych. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda.
 3. Twoje dane będą przechowywane przez okres:
  1. utrzymywania konta w usłudze i-Serwis
  2. lub do momentu wycofania zgody na otrzymywanie treści marketingowych.
 4. Administrator może w celach wskazanych w ust. 2 przetwarzać następujące kategorie danych: adres email i numer telefonu.
 5. Dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim.
 6. Twoje dane osobowe mogą podlegać profilowaniu w celu przeprowadzania analiz preferencji zakupowych, prezentowania reklam produktów i usług na podstawie określonych preferencji oraz przygotowania oferty produktowej. Do profilowania zostaną wykorzystane m.in. informacje o zakupionych produktach i usługach, informacje zawarte w plikach „cookies”.
 7. Masz prawo do żądania dostępu do danych osobowych w dowolnym momencie, w tym do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Grupy Kapitałowej ACTION S.A., za pomocą środków komunikacji elektronicznej: informacji handlowych, marketingowych oraz dotyczących działań promocyjnych prowadzonych obecnie bądź w przyszłości:


- pole wymagane